miércoles, 25 de febrero de 2015

Spanish Civil War.

                         Digital.
                         Realizado a partir de una foto de la portada revista "Estampa".
                         Made from a photo of the magazine "Estampa".
                         En Madrid,1 de Agosto de 1936.

Spanish Civil War.(Rough)